Najnovšie na tému "Thunderbird"

Stiahnutie a inštalácia programu Thunderbird

V tomto článku nájdete jednoduchý postup, podľa ktorého nainštalujete aplikáciu Thunderbird, ktorá je určená na správu vašej elektronickej pošty. Najprv navštívte stránku na stiahnutie programu Thunderbird z ľubovoľného internetového prehliadača (Firefox, Inernet Explorer a pod.). Stránka vám odporučí najvhodnejšiu   

Značky : thunderbird pošta emailovýklient

Nastavenie pošty v emailovom klientovi Thunderbird

V tomto návode bude popísané samotné nastavenie príjimania a odosielania mailov v programe Thunderbird. Ak ešte nemáte stiahnutý a nainštalovaný Thunderbird, prečítajte si článok "Stiahnutie a inštalácia programu Thunderbird". Po prvom spustení programu Thunderbird by sa vám malo otvoriť okno, ako na obrázku nižšie. Tu len   

Ako nastaviť viacero odosielateľov pod jedným účtom v Thunderbird

Toto je krátky návod, ako v poštovom klientovi Thunderbird nastaviť pod jedným účtom viacerých odosielateľov, alebo lepšie povedané, ako posielať správy z rôznych mailových adries v jednom účte. Návod na nastavenie účtu nájdete v článku "Nastavenie pošty v emailovom klientovi Thunderbird". Takže najprv si otvoríme