Ako nastaviť viacero odosielateľov pod jedným účtom v Thunderbird

Publikované May 21, 2015

Toto je krátky návod, ako v poštovom klientovi Thunderbird nastaviť pod jedným účtom viacerých odosielateľov, alebo lepšie povedané, ako posielať správy z rôznych mailových adries v jednom účte. Návod na nastavenie účtu nájdete v článku "Nastavenie pošty v emailovom klientovi Thunderbird".

Takže najprv si otvoríme Thunderbird, v hlavnom menu klikneme na "Upraviť" (1) a z vyskakovacieho menu vyberieme "Nastavenia účtu" (2).

Otvorí sa nám okno s nastaveniami účtu. Pozrieme, či máme označený náš účet (3), ak nie, raz naňho klikneme, a ďalej v pravej dolnej časti okna klikneme na tlačidlo "Správa identity..." (4).

V otvorenom okienku zvolíme tlačidlo "Pridať" (5). Ak by sme chceli upravovať existujúcu identitu, môžeme tak urobiť označením tej, ktorú chceme upraviť a kliknutím na tlačidlo "Upraviť". V identitách sa nastavujú aj podpisy pre jednotlivé maily, z ktorých budeme odosielať správy.

Otvorilo sa nám okno "Nastavenie identity", kde stačí nastaviť nasledujúce políčka:

  • Vaše meno - sem zadáme meno, ktoré sa bude zobrazovať príjemcom namiesto mailovej adresy.
  • E-mailová adresa - do tohoto políčka zadáme emailovú adresu, z ktorej budeme chcieť odosielať správy.
  • Podpis - pole podpis slúži na vytvorenie vyzitky, ktorá sa zobrazí na konci každej správy.

Toto sú základné polia, ktoré treba pre vytvorenie novej identity vyplniť. Nakoniec klikneme na tlačidlo "OK" (6)

<

Malé okienko so zoznamom identít zavrieme, ďalej opäť stlačíme "OK" a máme HOTOVO.

Pri vytváraní novej správy máme od teraz na výber odosielateľov, ktorých sme si pridali. Zobrazia sa nám kliknutím na pole "Od" (Hneď prvý riadok).