Webový redakčný systém (WCMS)

Čo je webový redakčný systém?

Webový redakčný systém, skrátene WCMS (z angl. Web Content management system) je webová aplikácia, pomocou ktorej sa jednoducho spravuje obsah internetových stránok, portálov a pod.

Základné funkcie, ktoré by v redakčnom systéme nemali chýbať sú:

  • Vytváranie jednotlivých článkov a príspevkov
  • Editovanie názvu stránky
  • Editovanie samotného obsahu internetovej stránky
  • Editovanie tagov v hlavičke potrebných pre SEO optimalizáciu stránky (title a description)
  • Editovanie menu

Z hľadiska spôsobu ukladania dát môžeme redakčné systémy rozdeliť na systémy s použitím databázy, alebo bez použitia databázy. Použitie databázy umožňuje vytvárať veľké rozmerné portály, CMS bez databázy sú zase vhodné pre menšie stránky.

Ja používam pre svojich klientov Wordpress (s databázou) a GetSimpleCMS (bez databázy). Obidva CMS sú pod licenciou GNU GPL (General Public License), čo znamená, že ich môžete akokoľvek upravovať a vylepšovať.